Museum de Zwarte Tulp

Share on Facebook

Een uniek museum in Lisse - Holland

Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse, dat vroeger als bollenschuur dienst heeft gedaan.
Het toont de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur.

Het museum maakt de cyclus van bol tot bloem tot bol aanschouwelijk aan de hand van:

tekeningen, foto's en video's over de winning van bollengrond
gereedschappen voor de bollenteelt en interieurs van bloembollenbedrijven
een kleine vakbibliotheek.

Ruim aandacht is er in de expositie voor de historie van de bloembollencultuur, zoals:

de introductie in Nederland van bolgewassen
de veredeling en het zoeken naar nieuwe variëteiten
de tulpomanie
kunstuitingen die hun inspiratie vinden in het bolgewas
Een gids voor bezoekers van de vaste tentoonstelling is beschikbaar in 6 talen. Ieder jaar zijn in het museum wisseltentoonstellingen.
Een bezoek aan het museum is goed te combineren met een bezoek aan de Keukenhof in Lisse, of met een uitstapje naar Den Haag of Amsterdam.

http://www.museumdezwartetulp.nl/

Bloemencorso

Het Bloemencorso van de Bollenstreek...

Bloemencorso

Meer over Bloemencorso

wisseltentoonstelling

klik hier voor meer informatie

wisseltentoonstelling