Alles over Tulpen!

Onze bijenvolken

Onze bijenvolken bestaan uit:

Duizenden werksters

De werksters zijn vrouwelijke bijen die onvruchtbaar zijn. Ze komen uit bevruchte eitjes die de koningin van het volk legt. Ze hebben als taak om voedsel te verzamelen voor het volk. De werksters die in het seizoen van februari tot oktober geboren worden, heten zomerbijen en leven ongeveer zes weken. De werkster die in het najaar ter wereld komen, heten winterbijen en leven een maand of zes. Een larf (kleine bij) doet er 21 dagen over om van ei tot werkster uit te groeien.

Eén koningin

De koningin is het begin van haar leven bevrucht door een aantal darren (mannelijke bijen) in de lucht, buiten de bijenkast. De koningin legt zowel bevruchte eitjes (werksters) als onbevruchte eitjes (darren). Ze geeft leiding aan het volk, leeft ongeveer vijf jaar en legt, afhankelijk van het seizoen, van 0 tot 1500 eitjes per dag. Een koningin doet er 16 dagen over om van een ei tot koningin uit te groeien.

Honderden darren

Darren zijn mannelijke bijen. Ze worden alleen in de lente en de zomer geboren uit de onbevruchte eitjes van de koningin. In het najaar en winter zijn er geen darren. Darren zijn voornamelijk aanwezig om - als het kan - een koningin te bevruchten. Slechts een paar zijn daartoe in staat. Mocht het lukken dan sterven ze kort daarna. Een larf doet er 21 dagen over om van ei tot dar uit te groeien.

Onze bijenvolken leven van:

  • Water
  • Stuifmeel: is voedsel voor larven/bijen
  • Nectar: is voedsel voor volwassen bijen; van nectar wordt honing gemaakt