Alles over Tulpen!

Houd je spreekbeurt over tulpen

Inleiding:

Vertel altijd eerst waarom je deze spreekbeurt gaat houden over Tulpen.

Tulpen, de geschiedenis Het verhaal van de tulp:

Onze bekendste bloembol is de tulp. Tulp komt van het woord Tulipa. Dat is Latijn en het betekent: de bloem die lijkt op een tulband. Een vreemde naam? Niet als je weet, dat tulpen al tijdens de Middeleeuwen werden gekweekt en verhandeld in Turkije. En daar droegen de mannen in die dagen een tulband. Vandaar! Wat nou zo aardig is: onze tulpen stammen af van die uit Turkije. Rond 1550 was Turkije een machtig land. In die tijd leefde daar de rijke sultan Soeleiman. Zijn paleistuinen stonden vol met de mooiste tulpen. Hij was tenslotte rijk en rijke mensen hebben veel geld over voor luxe dingen. Daar hoorden ook tulpen bij, want tulpen stonden in hoog aanzien. Je kunt het je nauwelijks voorstellen maar een mensenleven was toen minder waard dan één enkele tulp!

Een duur cadeau

De sultan was erg zuinig op zijn tulpen. Alleen aan heel beroemde gasten gaf hij wel eens een paar bollen cadeau. Zo'n beroemde gast was bijvoorbeeld meneer de Busbecq, een edelman uit Vlaanderen, die als gezant naar Turkije was gestuurd. De Busbecq gaf de tulpenbollen weer aan een vriend, een zekere Carolus Clusius. Deze Clusius was hoofd van de kruidentuin van de keizer van Oostenrijk. Daar, in die tuin kregen de tulpen een ereplaats.

Bollenhandel

Later vertrok Carolus Clusius naar ons land. Hij werd professor aan de universiteit van Leiden en tegelijk de baas over de kruidentuin van de universiteit. De tulpen nam hij natuurlijk mee. Hij deed er allerlei proeven mee. Maar, hoe mooi en hoe zeldzaam ze ook waren, verkopen deed hij ze niet. Op een nacht gebeurde het. Een aantal van zijn mooiste tulpenbollen werd uit de tuin gestolen. Met die gestolen bollen uit Turkije begon de bollenhandel in Nederland!

De windhandel in tulpenbollen

In het begin konden alleen heel rijke mensen tulpen kopen. Het was dan ook heel deftig tulpen in je tuin te hebben. Vooral gevlamde en gestreepte soorten waren in de mode. En wat gebeurde er? De prijzen schoten omhoog! Heel veel mensen zagen het wel zitten om heel snel veel geld te verdienen. Ze waagden een gokje en gaven soms al hun bezit voor één enkele bol. Of liever gezegd, voor een stuk papier. Daar stond dan op dat je de nieuwe eigenaar was van een tulpenbol. De bol zelf kreeg je niet te zien. Die zat nog ergens in de grond. Soms ook bestond die bol zelfs helemaal niet. Het was de bedoeling om het papier vervolgens weer te verkopen. Natuurlijk met veel winst, want daar ging het om. Er werden belachelijk hoge prijzen betaald.

Duur en apart

De windhandel in tulpenbollen duurde maar kort: 1634 tot 1637. Toen maakte de regering er een eind aan. Sommige mensen waren in die paar jaar schatrijk geworden. Anderen waren minder gelukkig geweest en hadden al hun bezittingen verloren. Het waren rare tijden, maar de belangstelling voor bollen was heel groot geworden. Ook in het buitenland en dat is altijd zo gebleven. Het duurde vele jaren voor er in meer tuinen bloembollen kwamen. Ze bleven duur. Pas zo'n honderd jaar geleden veranderde dat. Maar ook daarna bleven bloembollen nog lange tijd iets aparts. Tegenwoordig is dat heel anders Bloembollen zijn niet duur meer en ook niet apart. Ze zijn bovendien overal te koop. Daardoor zie je ze nu in bijna elke tuin.

Bloementeelt:

De teelt van bloemen is in de twintigste eeuw een belangrijke Nederlandse economische sector geworden. Bloemen uit Holland zijn nu een begrip in het buitenland en de bloementelers uit Nederland staan sindsdien in de wereld in hoog aanzien. De bloementeelt vormt voor Nederland een belangrijke bron van inkomsten, waarvan het grootste deel van de productie wordt geëxporteerd.

Bloemen, bollen en planten

Met bloementeelt wordt bedoeld de kweek van bloembollen, snijbloemen, potplanten, perkplanten en trekheesters. Door veredeling, een goede opslagtechniek en vakbekwame regeling van temperatuur, vochtigheid en lichtintensiteit is men er in Nederland in geslaagd veel meer en grotere bolgewassen te oogsten dan onder natuurlijke omstandigheden mogelijk zou zijn.

Geconcentreerd in de kuststreek

De bloembollenteelt is met name geconcentreerd in de kuststreek van Noord- en Zuid-Holland. Aalsmeer en het Westland zijn centra voor snijbloemen. In Aalsmeer is de grootste bloemenveiling van de wereld gevestigd.

Toerisme

De in bloei staande bloemenvelden hebben ook op toeristen een grote aantrekkingskracht. De Keukenhof werd een begrip in de wereld. Het bloemenpark ten noordwesten van Lisse trekt jaarlijks duizenden toeristen vanuit de hele wereld.

Bloembol:

tulpen hebben een bloembol onder de grond zitten. In een bloembol zit een hele plant verstopt. Als je in een bloembol kijkt, zie je veel lagen. Die lagen heten rokken en dat zijn de ondergrondse bladeren. Daarin zit het voedsel voor de plant om te groeien. Het plantje komt uit het midden van de bol. Tussen de lagen zitten knoppen. Daar kunnen nieuwe bloembollen uit groeien. Onder de bloembol groeien wortels. Daarmee haalt de bol water uit de grond. In de lente wordt het dagelijks langer licht en warmer. Dan groeit de plant uit de bloembol: een stengel met bladeren en de bloem. Het blad van de plant maakt zelf zijn voedsel. Hij gebruikt daarvoor zonlicht, water en zuurstof uit de lucht.

Maar voor de telers zijn de bloemen niet belangrijk.

Het gaat hen om de bollen. Hoe dikker de tulpenbol is, hoe meer geld hij opbrengt. Daarom worden bloeiende tulpen gekopt. De teler snijdt de bloem van de steel. Dat doet hij omdat een bloem veel voedsel gebruikt. En dat voedsel is nou juist nodig voor de bol. Hoe meer voedsel de bol krijgt, hoe groter hij wordt. De grote bollen worden verkocht aan tuincentra of andere telers. Die telen er tulpen van die verkocht worden als snijbloemen. Van die snijbloemen wordt de bol juist weer weggegooid.

Tulpenbroei op water :

De broei van tulpenbollen gebeurt traditioneel in potgrond. Momenteel wordt echter al ongeveer 50% van de Nederlandse tulpen op water gebroeid. Door de bollen te broeien op water kan aanzienlijk bespaard worden op energie en bestrijdingsmiddelen. Er zijn in de waterbroei twee verschillende manieren te onderscheiden, namelijk: broei op stilstaand water en broei op stromend water.

Voordelen van de broei op water zijn:

• Bloemen blijven vrij van grondresten en ook de bedrijfsruimten blijven schoner.

• Aan het eind van het seizoen hoeft er geen grond afgevoerd te worden.

• Er zijn minder ontsmettingsmiddelen nodig, waardoor de milieubelasting van waterbroei een stuk lager is dan de broeierij op potgrond.

• Het werk is een stuk lichter: in principe hoeft alleen de tray met bollen verplaatst te worden.

• Omdat de bollen niet in potgrond in de cel bewaard worden, kunnen er meer bollen in een koelcel,waardoor de energiekosten per bol lager zijn.

• de totale cyclusduur is korter.

Wil je nog meer informatie? Op de site staan verschillende links en handige adressen.

succes met je spreekbeurt!