Alles over Tulpen!

Crowdfundingsactie voor historisch ‘Tulpboek’

De Nederlandse edelman Jan Six van Hillegom X, een verre nazaat van de beroemde door Rembrandt geportretteerde arts Nicolaes Tulp, is een crowdfundingsactie gestart om Nederlands laatste complete ‘tulpenboek’ in Nederland te houden. Het boek toont de duurste tulpen ten tijde van de ‘tulpenmanie’ aan het begin van de zeventiende eeuw en is een belangrijk historisch document.

De Collectie Six is de verzamelnaam voor historische en culturele voorwerpen van de familie Six en aanverwante geslachten, ondergebracht in een aantal stichtingen opgericht ter behoud voor Nederland. De stichtingen zijn opgericht vanaf 1922 tot heden en hebben allen het oogmerk “behoud van cultuur voor Nederland” en zijn voor belangstellenden te bezichtigen sinds 1809. De Stichtingen hebben geen winstoogmerk.

Het leek aanvankelijk niet aannemelijk dat er binnen de familie nog zeer kostbare voorwerpen aanwezig zijn die
onmisbaar zouden zijn voor de Collectie Six en overigens ook bij voorkeur in Nederland dienden te blijven.
De Collectie Six zou het Tulpboek graag verwerven om in de collectie op te nemen.
Hiermee kan worden voorkomen dat het boek terecht komt in de internationale handel en dan als losse
pagina’s verkocht wordt. Daarom is de stichting op zoek naar schenkers.

Wilt u dit prachtige boek ook behouden kijk dan op: http://nl.collectiesix.nl