Alles over Tulpen!

Project De Groene Tulp gericht op verduurzaming van tulpenteelt

AgriHolland Nieuws: Project De Groene Tulp gericht op verduurzaming van tulpenteelt

Het vierjarige project wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met de productgroep Tulp van brancheorganisatie voor de bollenteelt KAVB, iBulb, CNB Teeltadvies, Greenport Noord-Holland Noord, NLG, Rabobank West-Friesland en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De onderzoeken worden besproken in een werk- en stuurgroep en gedeeld met telers en andere geïnteresseerden, via open dagen, nieuwsbrieven en een eigen Facebook- en LinkedInpagina.


Het doel van het project De Groene Tulp is om met minder inzet van chemische middelen te werken aan een toekomstbestendige tulpenteelt. Een belangrijk aandachtspunt is de verhoging van de bodemweerstand. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de bodemkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door compost op zandgronden toe te passen.

Daarnaast willen de projectpartners de bolbehandeling verduurzamen. Zo zouden telers bollen niet langer kunnen dompelen in water met gewasbeschermingsmiddelen, maar kunnen schuimen in flow of coaten. Het onderzoek richt zich ook op de gewasbehandeling. Er liggen kansen in het gebruik van beslissingsondersteunende systemen. Systemen die bijvoorbeeld rekening houden met actuele weersomstandigheden en naar aanleiding daarvan de infectiedruk kunnen bepalen. Op die manier kan het gebruik van actieve middelen en hiermee de emissie worden teruggedrongen.