Alles over Tulpen!

Van Bol tot Bloem

TULPEN KOPPEN

Alle bezoekers van de bloembollen teelt gebieden vragen verontwaardigd waarom de tulpen kwekers in het voorjaar al die mooie bloemen van de tulpen afkoppen. Dat is niet omdat ze de tulpen niet mooi vinden, integendeel ze vinden ze prachtig, anders waren ze nooit tulpenkweker geworden. Maar een tulpenkweker moet het hebben van de tulpen bollen en niet van de bloemen. De kweker laat ieder voorjaar zijn tulpen in bloei komen, dit is de tijd om ze na te lopen. Regel voor regel gaat hij er langs om te kijken of er geen verkeerde soorten tussen staan of tulpen die ongezond zijn omdat ze bijvoorbeeld zijn aangetast door een schimmel of een virus.

Als de kweker klaar is met nalopen belt hij de bloembollenkeuringsdienst (kortweg BKD) om zijn partij te laten goedkeuren. De BKD is een soort bloembollen politie die controleert of de kweker zijn tulpen wel goed soortecht zijn en vrij van ziektes. Als de partij door meneer ‘de bloembollen agent’ wordt goedgekeurd krijgt hij een klasse op zijn partij, dit is een soort bewijs van goedkeuring en aan de hand van deze keuring mogen de bollen bijvoorbeeld naar Amerika of Japan worden verhandeld. Maar vervolgens, zo gauw de BKD de partij tulpen heeft goedgekeurd, haalt de kwekers alle bloemen eraf. Nu verspilt de tulp geen energie meer aan de bloem en kan de bol gaan groeien. Dit is wat de kweker wil, hij houdt zeker van de bloemen maar het allerliefst heeft hij zo veel mogelijk mooie dikke tulpenbollen die hij in de zomer kan verkopen.

TULPEN ROOIEN

Tulpenbollen rooien in juli, als het loof volledig is afgestorven. Ze worden ontdaan van blad en steel en bijbolletjes. Als zuivere bollen worden ze luchtig droog en vorstvrij bewaard tot de planttijd in het najaar september/oktober.

https://www.youtube.com/watch?v=Nv9Y1o3gMv8

TULPEN PELLEN

Tot een jaar of 10 geleden werden alle tulpen met de hand gepeld. Weken lang zaten duizenden scholieren en andere arbeiders meestal huisvrouwen, bij de bollen boeren in de schuren om alle geteelde tulpen een voor een met de hand te pellen. Tegenwoordig worden de tulpen gepeld met een machine. Voor de tulpen de machine op gaan worden de tulpen eerst gesorteerd, bollen die te klein zijn om te verkopen worden gescheiden van de grote bollen. Hierna rollen de bollen op een machine met snel draaiende rollen. De rollen draaien heel snel afwisselend linksom en rechtsom. Deze rollen zitten strak tegen elkaar en zijn om en om van rubber en van ijzer. Ieder velletje of worteltje wat los om de tulp zit komt tussen de rollen en wordt naar beneden getrokken. Op deze manier worden ongeveer 90 % van de tulpen gepeld.

Als ze de pel machine verlaten vallen ze nogmaals op een sorteer machine om weer de kleine bollen van de grote te scheiden. Hierna rollen ze op een lopende band waar een aantal mensen aanzitten om de laatste tulpen met de hand te pellen, het zogenaamde ‘napellen’. Vervolgens komen de tulpen weer op een sorteermachine, deze is lang en sorteert de tulpen nauwkeurig op maat, zift 10/11, zift 11/12, zift 12/14 en zift 14/+. Elke maat loopt uit de machine in een grote kist die vervolgens op lucht wordt gezet zodat de bollen goed kunnen drogen. Als de bollen droog zijn komen ze nog een keer over een lopende band om goed nagekeken te worden alvorens ze door de telmachine gaan en in een krat belanden om verzonden te worden.

TULPEN POTEN

Afhankelijk van de manier van produceren worden de tulpen gepoot. In de volle grond, potgrond of op water

TULPEN PRODUCEREN

De Broei in de vollegrond van de kas 5°C-tulpen

5°C-tulpen

De bollen ontvangen, afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 9 – 14 weken een koudebehandeling bij 5 of 2°C. Vervolgens worden de bollen in de kasgrond geplant en kan er, afhankelijk van de kastemperatuur, na 60 tot 35 dagen worden geoogst.

Deze behandeling wordt voor de verzending van de bollen in Nederland gegeven of, indien men een lange verzendduur heeft, gedeeltelijk tijdens gekoeld transport. Bij 5°C teelt moet men denken aan bloei vanaf eind november tot begin maart.

9°C(voorgekoelde)- en ongekoelde tulpen

De bollen ontvangen afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar gedurende 13 – 20 weken de koude op natuurlijke wijze in de vollegrond van de kas (ongekoelde tulpen). Indien een deel van de koude (max. 9 weken) aan de droge bol (d.w.z. niet opgeplant) wordt gegeven, dan gebeurt dit in een koelcel bij 9°C en evt. 5°C (9°C(voorgekoelde)-tulpen). De 9°C gekoelde tulpen kan men in bloei hebben vanaf begin december tot begin april.

De Broei op kisten of potten 9°C (voorgekoelde) - en ongekoelde tulpen

De bollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 13 – 20 weken een koudebehandeling bij 9°, aflopend naar 0°C (ongekoelde tulpen) . Voor pottulpen wordt een koudeperiode aangehouden die 2 weken korter is. De koudebehandeling wordt gegeven nadat ze op kisten of potten zijn geplant en in de bewortelingsruimte bij de bloementeler staan.

Een deel van de koudebehandeling kan aan de droge bol worden gegeven (9°C(voorgekoelde)-tulpen) alvorens men de bollen op kisten plant om vervolgens de koudebehandeling voort te zetten en af te maken. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten of potten vanuit de bewortelingsruimte in de kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 18 -20° C kunnen na 4 tot 3 weken de bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk.

De broei op water 9°C-tulpen

De bollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 13 – 20 weken een koudebehandeling bij 9°, aflopend naar 0°C. Deze koudebehandeling wordt voor decemberbloei gedurende 3 weken en aflopend naar 1 week voor bloei in maart voor het in de kas brengen van de kisten aan de dan te dan op te planten bollen gegeven. In dit laatste deel van de koudeperiode, de zgn. bewortelingsperiode, worden de tulpen bij 5°C bewaard. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten vanuit de bewortelingsruimte in de kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 16 - 18°C kunnen na 4 tot 3 weken de bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk. Verlating op kisten

IJstulpen

In de maand november worden de bollen in kisten geplant om vervolgens gedurende 3 - 6 weken bij 9°of 5°C te bewortelen. Na deze bewortelingsperiode worden de beplante kisten ongeseald ingevroren, daarna omwikkeld met plastic folie en bij een temperatuur van -1,5 tot -2°C verder bewaard. Doorgaans brengt men de kisten na de zomer in de kas of op een koele plek buiten om de tulpen in bloei te laten komen.

Op deze wijze wordt een beperkt tulpensortiment in het najaar in bloei gebracht. Helaas laat de kwaliteit en de houdbaarheid van deze tulpen soms te wensen over. Dit is dan ook de reden dat deze teeltmethode hier niet uitgebreid wordt besproken hoewel er met een beperkt sortiment en een goede behandeling zeker mogelijkheden zijn. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf mei tot eind november bloei mogelijk.

Doorgaans brengt men de kisten na de zomer in de kas of op een koele plek buiten om de tulpen in bloei te laten komen. Op deze wijze wordt een beperkt tulpensortiment in het najaar in bloei gebracht. Helaas laat de kwaliteit en de houdbaarheid van deze tulpen soms te wensen over. Dit is dan ook de reden dat deze teeltmethode hier niet uitgebreid wordt besproken hoewel er met een beperkt sortiment en een goede behandeling zeker mogelijkheden zijn. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf mei tot eind november bloei mogelijk.