Alles over Tulpen!

Online cursus bloembollenketen

De Bollenacademie heeft de online cursus de bloembollenketen gelanceerd. In deze cursus komt de hele sector aan bod, van de veredeling en registratie van nieuwe rassen tot en met het moment dat de bloembollen in het schap van de winkel liggen.

De cursus sluit aan bij de online cursussen over het telen en broeien van tulpen en bij het boek De Bloembollenketen. De online cursus is ontwikkeld door AgriHolland op basis van het boek van Peter Knippels.

De online cursus is gratis te volgen op de website van de Bollenacademie. Het bijbehorende boek De Bloembollenketen is, net als de andere boeken van de Bollenacademie, te bestellen via de webshop van het Ontwikkelcentrum.

De cursus geeft een overzicht van de verschillende soorten bolgewassen, van de teeltcyclus van tulpen en lelies en van de exportinspectie met alle bijbehorende regels. Ook de digitalisering van de keten komt aan bod. Met deze cursus wil de Bollenacademie de kennis over de bloembollenketen vastleggen en voor iedereen beschikbaar te maken. De cursus is bedoeld voor studenten en docenten in het groen onderwijs, maar ook voor mensen die werkzaam zijn in de bloembollensector en andere geïnteresseerden.

André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “Denk je aan Nederland, dan denk je aan bloembollen. Wij hebben ons als land gespecialiseerd in de teelt en handel van vele tientallen verschillende bol-, knol- en wortelstokgewassen. Ze komen vanuit de hele wereld en hebben bij ons een tijdelijk onderkomen gevonden. Om deze sector te kunnen doorgronden, is het van belang om alle schakels in de keten te kennen en te begrijpen. Deze cursus geeft inzicht in de hele bloembollensector.”

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De online cursus De bloembollenketen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt en is ontwikkeld door AgriHolland, afdeling AHA Leermiddelenbouwers.

bron: Bollenacademie, 04/09/18, AgriHolland